Jins

KALENDER 22_23:

MAANDEN:

november

3-5: Giver-Jin weekend

11: jachtseizoen

18: 3e week

25: Jin take over

december

2: Where is Jinnniee???

9: Raclette van Jett

15: kerstmarkt

16: 3e week

23: 007Casino

30: Movie

januari

6: driekoningen avondspel

13: science type beat

20: 3e week

27: voorbereiding jin take over + kampvuur

februari

3: jin take over

10: geen vergadering

17: wandeling

24: valentijnspel

maart

2: get your skills up

9: takkas

16: 3e week

22-24: groepsweekend

30: picknick

april

6: leidingswissel

13: districts

20: 3de week (leidingsweekend)

27: groepsfeest

mei

4: nen propere

5-12: leefweek

11: groepsuitstap

18: 3e week

25: olympische spelen

juni

1:  takkas + actie

8: uitstapje met de jinsss

15: 3de week

22: BBQ met de jinss

29: BBQ met iedereen

juli

1-3: Ready red