Belangrijke data scoutsjaar 2020-2021

Beste ouders en leden

Hier vinden jullie een foto terug met alle belangrijke data voor dit scoutsjaar. 

Door Corona kan het zijn dat er nog aanpassingen zijn maar in dat geval zal u op de hoogte worden gebracht. 

Indien er specifiekere vragen zijn, contacteer best de takleiding van uw kind.

Scoutsgroeten

De groepsleiding